Gruntovka

Gruntovka

Qo’llanilish doirasi:

Betonni elementlarning, ohakli yoki sement-ohakli suvoq va silikat g’ishtning ichki yoki tashqi tomoni uchun mo’ljallangan. Shuningdek, oldin ohakli, sement-ohakli, sementli yoki silikat bo’yoq bilan bo’yalgan yuzalar uchun ham qo’llaniladi.


Qo’llanilish obyekti:

Turar joy, savdo, ishlab chiqarish binosi, omborxonalar fasadi va boshqalar uchun qo’llanadi, shuningdek, boshpana (ubejishe), suv oqimini kuchaytirib beruvchi minora, yerosti yo’llari kabi maxsus obyektlarga ham qo’llaniladi.

Расход: По дереву 250-300 гр/м2.


Тара: 0,8 кг, 2,7 кг, 3 кг.


Способ нанесения: Наносится кистью, распылением или валиком.


Атмосферо-стойкость: 120 ºС, светлые оттенки желтеют при высоких температурах.


Хранение: Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Условия при обработке

Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Подготовка

Неокрашенная поверхность:

Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При нанесении первого слоя разбавить Уайт-спиритом 1050 на 20–25 %. Покрывную окраску можно производить через сутки неразбавленной или слегка разбавленной краской.